1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. CHÚC MỪNG CÁC CON HỌC SINH KHỐI 4 ĐẠT ĐIỂM CAO CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN TỔNG – HIỆU TỔNG – TỈ SỐ, HIỆU – TỈ SỐ
CHÚC MỪNG CÁC CON HỌC SINH KHỐI 4 ĐẠT ĐIỂM CAO CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN TỔNG – HIỆU TỔNG – TỈ SỐ, HIỆU – TỈ SỐ
23.11.2017 Bình luận
CHÚC MỪNG CÁC CON HỌC SINH KHỐI 4 ĐẠT ĐIỂM CAO CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN TỔNG – HIỆU TỔNG – TỈ SỐ, HIỆU – TỈ SỐ

Gửi các anh chị phụ huynh,
- CLB chúc mừng các con học sinh đã hoàn thành bài kiểm tra chuyên đề 4, đặc biệt chúc mừng các con Lê Phương Anh, Đặng Trần Bảo Đan, Hoàng Tiến Phát, Nguyễn Hoàng Phương Linh lớp 4G1 đã đạt điểm tuyệt đối 20/20 điểm.
Chúc mừng các con đã cố gắng trong cả hai chuyên đề 3 và 4 để được chuyển lớp.