1. Trang chủ
  2. Tin tức giáo dục
  3. THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG ARCHIMEDES NĂM HỌC 2024-2025
THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG ARCHIMEDES NĂM HỌC 2024-2025
20.12.2023 Bình luận
THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG ARCHIMEDES NĂM HỌC 2024-2025

 

[THÔNG TIN THAM  KHẢO] TUYỂN SINH SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG ARCHIMEDES NĂM HỌC 2024-2025

Phương thức tuyển sinh: Dựa trên kết quả Bài Cơ bản - Rà soát kiến thức cấp Tiểu học và Bài Nâng cao - Đánh giá năng lực tư duy.

Thời gian kiểm tra

 

- Ngày 9/3/2024: Bài cơ bản 03 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh

• Toán (60’)

• Tiếng Việt (45’)

• Tiếng Anh (45’)

 

- Ngày ngày 16/3/2024 và 17/3/2024: Bài Nâng Cao

• Toán nâng cao (08:00 – 09:30)

• KHTN thành phần Hoá học (10:00 – 11:00)

• Tiếng Anh nâng cao (08:00 – 09:30)

• KHTN thành phần Vật lí (10:00 – 11:00)

 

Thông tin tuyển sinh cụ thể, phụ huynh tham khảo tại website của trường:https://aschool.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-lop-6-nam-hoc-2024---2025.html