1. Trang chủ
  2. Thành tích
  3. TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH KHOÁ 2022-2023 ĐỖ VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMSTERDAMS
TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH KHOÁ 2022-2023 ĐỖ VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMSTERDAMS
16.07.2023 Bình luận
TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH KHOÁ 2022-2023 ĐỖ VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMSTERDAMS

Chúc mừng các con học sinh khoá 2022-2023 đỗ vào lớp 6 trường Amsterdams năm học 2023-2024

Như hàng năm, đề thi của trường Ams luôn là một thử thách đối với các con học sinh. Tinh thần ôn luyện đến ngày thi cuối cùng đã là một chiến thắng về tinh thần rất lớn. Kết quả mà các con đã đạt được là xứng đáng cho những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ suốt thời gian qua.

Chúc mừng tất cả các con

 

DANH SÁCH ĐỖ: