1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. THIỀU NAM PHONG - HỌC SINH LỚP 4G1 ĐẠT HỌC BỔNG 100% TRƯỜNG NEWTON VÀ NGÔI SAO HOÀNG MAI
THIỀU NAM PHONG - HỌC SINH LỚP 4G1 ĐẠT HỌC BỔNG 100% TRƯỜNG NEWTON VÀ NGÔI SAO HOÀNG MAI
12.04.2024 Bình luận
THIỀU NAM PHONG - HỌC SINH LỚP 4G1 ĐẠT HỌC BỔNG 100% TRƯỜNG NEWTON VÀ NGÔI SAO HOÀNG MAI
🏆⭐️⭐️THIỀU NAM PHONG - HỌC SINH LỚP 4G1 ĐẠT HỌC BỔNG 100% TRƯỜNG NEWTON VÀ NGÔI SAO HOÀNG MAI
🎊 CLB chúc mừng con Thiều Nam Phong học sinh lớp 4G1 đạt học bổng 100% của 02 trường Newton và Ngôi Sao Hoàng Mai. Thành tích xứng đáng dành cho bạn học sinh luôn chăm chỉ, nỗ lực với nét chữ và cách trình bày bài luôn rõ ràng, sạch đẹp. Chúc con sẽ có thêm nhiều kết quả học tập tốt trong thời gian tiếp theo!🥰
 
 
Thiều Nam Phong - Lớp H4.4G1