1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. CHUYÊN ĐỀ SUY LUẬN LOGIC: PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ VEN
CHUYÊN ĐỀ SUY LUẬN LOGIC: PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ VEN
25.04.2016 Bình luận
CHUYÊN ĐỀ SUY LUẬN LOGIC: PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ VEN

Trong khi giải bài toán, người ta thường dùng những đường cong kín để mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán. Nhờ sự mô tả này mà ta giải được bài toán 1 cách thuận lợi. Những đường cong như thế gọi là biểu đồ Ven. Mỗi đường cong biểu diễn cho một đại lượng trong bài toán, phần giao nhau giữa các đường cong biểu diễn cho các đại lượng thỏa mãn cùng lúc 2, 3,…tính chất đã nêu trong bài toán.