1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. Đề thi vào chuyên cấp 2 Hà Nội Amsterdam năm học 2014 - 2015
Đề thi vào chuyên cấp 2 Hà Nội Amsterdam năm học 2014 - 2015
13.04.2016 Bình luận
Đề thi vào chuyên cấp 2 Hà Nội Amsterdam năm học 2014 - 2015

Giới thiệu đề thi tuyển sinh lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2014 - 2015. 

Học sinh có thể làm bài và chấm điểm online trực tiếp tại đây: (PHHS đăng ký/đăng nhập tài khoản và làm bài)

Làm bài thi tuyển sinh lớp 6 trường Hà Nội Amsterdam năm học 2014 - 2015