Các lớp toán cơ bản, toán nâng cao, toán tư duy dành cho học sinh tiểu học. Các khóa học trang bị cho học sinh kiến thức nền tảng chắc chắn, phát triển tư duy, khơi gợi sự sáng tạo của học sinh. Qua đó tạo hứng thú, yêu thích môn học cho học sinh.

Các lớp toán cơ bản, nâng cao dành cho học sinh cấp 2, trang bị cho học sinh kiến thức nền tảng vững chắc, phương pháp tư duy, tiếp cận và giải quyết vấn đề. Qua đó học sinh học tập tốt, đạt kết quả cao trong các kỳ thi HSG, thi vào cấp 3.