Các lớp toán cơ bản, toán nâng cao, toán tư duy dành cho học sinh tiểu học. Các khóa học trang bị cho học sinh kiến thức nền tảng chắc chắn, phát triển tư duy, khơi gợi sự sáng tạo của học sinh. Qua đó tạo hứng thú, yêu thích môn học cho học sinh.

Các lớp toán cơ bản, nâng cao dành cho học sinh cấp 2, trang bị cho học sinh kiến thức nền tảng vững chắc, phương pháp tư duy, tiếp cận và giải quyết vấn đề. Qua đó học sinh học tập tốt, đạt kết quả cao trong các kỳ thi HSG, thi vào cấp 3.

Math Online - MathX.vn dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, hệ thống bài giảng phong phú đa dạng từ cơ bản đến nâng cao, toán tư duy Singapore và học toán qua các kỳ thi như IKMC, IMAS, SASMO, ...

 

THƯ CHÀO NĂM HỌC MỚI 2020 - 2021
(1367 Viewed)  Năm học mới này, có nhiều bạn đã học cùng nhau từ năm trước và cũng có nhiều bạn mới, lần đầu học tại MathSpace, chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm vui học tập, để các bạn nhanh chóng thích ứng và tiếp tục duy trì tinh thần học tập chủ động ở MathSpace

Xem thêm