1. Trang chủ
  2. Toán tiếng Anh
  3. Đề luyện tập Toán APMOPS - bài số 1
Đề luyện tập Toán APMOPS - bài số 1
19.01.2016 Bình luận
Đề luyện tập Toán APMOPS - bài số 1

Nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi Toán Châu Á Thái Bình Dương,CLB sẽ đưa lên một số bài tập luyện tập để học sinh tham khảo và làm bài.

Dưới đây là: Đề luyện tập Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2016 - đề số 1

Học sinh có thể làm đề online, sau đó chấm điểm và xem đáp án tại đây:

Học Toán Online với CLB MathSpace

Học sinh tham khảo các tài liệu Toán Tiếng Anh tại đây:

Học Toán Tiếng Anh tại CLB MathSpace