1. Trang chủ
  2. Đề thi
  3. Thi thử Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS Lớp 6
  4. Đề luyện tập Toán APMOPS - bài số 1

Đề luyện tập Toán APMOPS - bài số 1


Thời gian làm: 60 phút
Nội dung:

Nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi Toán Châu Á Thái Bình Dương,CLB sẽ đưa lên một số bài tập luyện tập để học sinh tham khảo và làm bài.

Dưới đây là: Đề luyện tập Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2016 - đề số 1