1. Trang chủ
  2. Thành tích
  3. TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỖ VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC 2022- 2023
TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỖ VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC 2022- 2023
22.07.2022 Bình luận
TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỖ VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC 2022- 2023

Chúc mừng các con học sinh đỗ vào Lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành năm học 2022 -2023

CLB rất vui và tự hào khi các con đã hoàn thành rất tốt và về đích với 8 điểm 10 cảu các bạn:

1. Bùi Quốc Thịnh

2. Đặng Hải Long

3. Đỗ Thành Hà

4. Hoàng Gia Lương

5. Nguyễn Bảo Phúc

6. Nguyễn Khánh An

7. Phạm Gia Hưng

8. Trần Nguyễn Quỳnh Chi