1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. HUY CHƯƠNG VÀNG KỲ THI OLYMPIC TOÁN VÀ KHOA HỌC CHÂU Á (ASMOPSS) 2023
HUY CHƯƠNG VÀNG KỲ THI OLYMPIC TOÁN VÀ KHOA HỌC CHÂU Á (ASMOPSS) 2023
12.12.2023 Bình luận
HUY CHƯƠNG VÀNG KỲ THI OLYMPIC TOÁN VÀ KHOA HỌC CHÂU Á (ASMOPSS) 2023
Chúc mừng Nguyễn Quang Huy học sinh lớp 6T1 đạt huy chương vàng trong lỳ thi Olympic Toán và Khoa Học Châu Á. Chúc mừng cho những nỗ lực và tinh thần ham học hỏi của con.
⭐️ Olympic Toán và Khoa học Châu Á (The Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools – ASMOPSS) là một cuộc thi về cả lĩnh vực toán và lĩnh vực khoa học dành cho học sinh cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.
⭐️ Cuộc thi nhằm mục đích ghi nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của khoa học và toán học trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cũng như hy vọng thông qua cuộc thi, học sinh được khuyến khích tiếp thu khoa học và toán học ngay từ khi còn nhỏ, nâng cao sự phát triển liên hệ quốc tế giữa các quốc gia trong khu vực châu Á trong lĩnh vực giáo dục.