1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. [TÀI LIỆU] TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KỲ I CÁC KHỐI 3,4,5 NĂM HỌC 2023-2024
[TÀI LIỆU] TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KỲ I CÁC KHỐI 3,4,5 NĂM HỌC 2023-2024
03.12.2023 Bình luận
[TÀI LIỆU] TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KỲ I CÁC KHỐI 3,4,5 NĂM HỌC 2023-2024
📌📌📌[TÀI LIỆU THAM KHẢO] ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ I KHỐI 3,4,5
CLB gửi phụ huynh và các con học sinh bộ Đề cương ôn thi học kỳ I khối 3,4,5 kèm đáp án cho các con ôn tập
Chúc các con ôn tập hiệu quả và đạt kết quả cao!
----------🪁🪁🪁------------------
🌎𝐂𝐋𝐁 𝐓𝐎𝐀́𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐌𝐀𝐓𝐇𝐒𝐏𝐀𝐂𝐄 - 𝐋𝐀𝐍 𝐓𝐎̉𝐀 Đ𝐀𝐌 𝐌𝐄̂ 𝐓𝐎𝐀́𝐍 𝐇𝐎̣𝐂
🪐Website: Mathpsace.edu.vn
☎️𝐌𝐚𝐭𝐡𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀: 7𝐍𝟕𝐁 𝐊𝐡𝐮 đ𝐨̂ 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐇𝐨̀𝐚 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 - 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 - 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝟎𝟗𝟖𝟒.𝟖𝟖𝟔.𝟐77
☎️𝐌𝐚𝐭𝐡𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐨𝐚̀𝐧: số 29 𝐧𝐠𝐨̃ 𝟔 - 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 - 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 - 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝟎𝟗𝟕𝟏.𝟖𝟖𝟐.𝟕𝟓𝟓