1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. TỔNG HỢP ĐỀ THI MỘT SỐ NĂM CỦA CUỘC THI VMTC
TỔNG HỢP ĐỀ THI MỘT SỐ NĂM CỦA CUỘC THI VMTC
02.01.2023 Bình luận
TỔNG HỢP ĐỀ THI MỘT SỐ NĂM CỦA CUỘC THI VMTC
[TÀI LIỆU THAM KHẢO]
CLB gửi anh/chị phụ huynh và các con học sinh KHỐI 3,4,5 tổng hợp đề thi VMTC của một số năm gần đây.
Chúc các con ôn tập hiệu quả và đạt kết quả cao!
🗂Link tài liệu: TÀI LIỆU VMTC
🖋Một số thông tin về cuộc thi VMTC:
🔸 Với mục tiêu phát hiện và cổ vũ các năng khiếu toán học trong lứa tuổi học sinh và góp phần đẩy mạnh phong trào học toán ở các trường phổ thông, Hội Toán học Việt Nam tổ chức Cuộc thi Thách thức tài năng Toán học Việt Nam (Vietnam Mathematical Talent Challenge, viết tắt VMTC). Cuộc thi này dành cho học sinh từ lớp 3 tới lớp 9 các trường phổ thông trên phạm vi cả nước.
🔸 Hình thức tổ chức và thời gian: Cuộc thi VMTC sẽ được tổ chức thành hai vòng thi: vòng Sơ khảo và vòng Chung khảo, trong đó vòng Chung khảo dành cho tối đa 1/3 số thí sinh đạt kết quả cao nhất ở vòng Sơ khảo.
🔸 Thông tin chi tiết, phụ huynh tham khảo tại website BTC: https://vmtc.edu.vn/home