1. Trang chủ
  2. Thành tích
  3. THÀNH TÍCH HỌC TẬP CỦA CON DƯƠNG MẠNH BẢO HỌC SINH LỚP CG.ST7.5G2
THÀNH TÍCH HỌC TẬP CỦA CON DƯƠNG MẠNH BẢO HỌC SINH LỚP CG.ST7.5G2
05.07.2022 Bình luận
THÀNH TÍCH HỌC TẬP CỦA CON DƯƠNG MẠNH BẢO HỌC SINH LỚP CG.ST7.5G2
𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐁𝐚̉𝐨 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐒𝐓𝟕.𝟓𝐆𝟐 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐢̀ 𝐭𝐡𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐥𝐨̛́𝐩 𝟔 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐀𝐦𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐩 𝟑 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝟖,𝟓 đ𝐢𝐞̂̉𝐦🎉🎉🎉
𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐨̂̃ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐁𝐚̉𝐨 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡.
CLB TOÁN HỌC MATHSPACE - LAN TỎA ĐAM MÊ TOÁN
📍 MathSpace Trung Hoà: Số 7 - N7B Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội.
📍 MathSpace Trần Quốc Hoàn: Số 29 - ngõ 6 - phố Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội.
mathspace.edu.vn | 0984.886.277 | 0971.882.755