1. Trang chủ
  2. Tin tức giáo dục
  3. THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG NGÔI SAO HÀ NỘI NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG NGÔI SAO HÀ NỘI NĂM HỌC 2022 - 2023
18.01.2022 Bình luận
THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG NGÔI SAO HÀ NỘI NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG NGÔI SAO HÀ NỘI NĂM HỌC 2022 - 2023
CLB gửi phụ huynh tham khảo thông tin tuyển sinh Lớp 6 trường Ngôi Sao Hà Nội
⏰Tháng 1,2/2022: Tổ chức xét duyệt tuyển thẳng
⏰19/2/2022 và 20/2/2022: Thi vòng 1 Học bổng Ngôi Sao Hà Nội
⏰12/3/2022: Thi vòng 2 Học bổng Ngôi Sao Hà Nội
Phụ huynh đăng kí và tham khảo thông tin chi tiết tại website của trường: https://hanoistar.edu.vn/tuyensinh22/