1. Trang chủ
  2. Thành tích
  3. TỔNG HỢP ĐIỂM TOÁN TRONG ĐỢT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 HỆ SONG BẰNG TRƯỜNG AMSTERDAM 2020 - 2021
TỔNG HỢP ĐIỂM TOÁN TRONG ĐỢT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 HỆ SONG BẰNG TRƯỜNG AMSTERDAM 2020 - 2021
06.08.2020 Bình luận
TỔNG HỢP ĐIỂM TOÁN TRONG ĐỢT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 HỆ SONG BẰNG TRƯỜNG AMSTERDAM 2020 - 2021

Dưới đây là tổng hợp điểm toán của các con học sinh khối 5 CLB MathSpace trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 hệ song bằng trường Amsterdam.

Chúc mừng các con. Chúc các con luôn tự tin bước tiếp và mội trường học tập mới.