1. Trang chủ
  2. Thành tích
  3. ĐIỂM TOÁN THI VÀO TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY HỌC SINH CLB MATHSPACE NĂM HỌC 2020- 2021
ĐIỂM TOÁN THI VÀO TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY HỌC SINH CLB MATHSPACE NĂM HỌC 2020- 2021
03.08.2020 Bình luận
ĐIỂM TOÁN THI VÀO TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY HỌC SINH CLB MATHSPACE NĂM HỌC 2020- 2021

ĐIỂM TOÁN THI VÀO TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY HỌC SINH CLB MATHSPACE NĂM HỌC 2020-2021

Trong tổng số 85 bạn của CLB tham gia vào kì thi THCS Cầu Giấy, CLB vô cùng tự hào khi có tới 34/85 bạn đạt điểm trên 9 (năm nay trường Cầu Giấy không có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán).

Chúc mừng tất cả các em.