1. Trang chủ
  2. THCS
  3. Chuyên đề: Nguyên lý cực hạn (phần 1)
Chuyên đề: Nguyên lý cực hạn (phần 1)
04.01.2016 Bình luận
Chuyên đề: Nguyên lý cực hạn (phần 1)

Chuyên đề nguyên lý cực hạn là chuyên đề hay và khó đối với Toán THCS. Để học chuyên đề này không đòi hỏi nhiều kiến thức mạnh về kỹ thuật tính toán, mà đòi hỏi khả năng phân tích, logic và tư duy...

Dưới đây là chuyên đề dành cho học sinh khá giỏi các lớp THCS ôn tập thi cấp 3 trường chuyên, lớp chọn.