1. Trang chủ
  2. Tin tức giáo dục
  3. THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMSTERDAM NĂM HỌC 2020 - 2021
THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMSTERDAM NĂM HỌC 2020 - 2021
21.05.2020 Bình luận
THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMSTERDAM NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMSTERDAM NĂM HỌC 2020 - 2021

- Vòng 1: Sơ tuyển.
Điểm sơ tuyển = Điểm học tập cấp tiểu học + Điểm ưu tiên
Học sinh có điểm sơ tuyển từ 137 điểm trở lên sẽ được tham gia dự thi vòng 2.
- Vòng 2: Kiểm tra đánh giá năng lực ngày 24/07

Chi tiết phụ huynh xem tại: https://drive.google.com/file/d/1Nx3xQrXBlZm1YWTCost1EThYcO-eTXOr/view?