1. Trang chủ
  2. Tin tức giáo dục
  3. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH NĂM HỌC 2020-2021
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH NĂM HỌC 2020-2021
09.05.2020 Bình luận
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH NĂM HỌC 2020-2021

CLB gửi anh/chị tham khảo thông tin tuyển sinh Lớp 6 Trường Lương Thế Vinh Năm học 2020-2021: 

I. HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH

1. Phương thức tuyển sinh: Khảo sát đánh giá năng lực học sinh.

2. Điều kiện để đăng kí tham gia kỳ “Khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6”:

• Hoàn thành chương trình bậc Tiểu học.

• Thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh Tiểu học*.

• Được đánh giá “đạt” về năng lực và phẩm chất trong năm học lớp 4 -5

3.Cách thức xét tuyển:

• Căn cứ vào kết quả học tập trong học bạ (5 năm).

• Căn cứ vào kết quả 03 bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh:

- Bài khảo sát đánh giá năng lực kiến thức môn Toán

- Bài khảo sát đánh giá năng lực môn Tiếng Việt

- Bài khảo sát đánh giá năng lực môn Tiếng Anh

4. Cách thức tính điểm:

• Tổng điểm thi cuối năm môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh ở cả 4 năm tiểu học & HKI lớp 5 (Được gọi là Điểm Học Bạ).

• Tổng điểm 3 bài khảo sát trong kỳ “Khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6

ĐST= Điểm học bạ + (Bài thi Toán + Tiếng Việt + Tiếng Anh )x2 + Điểm ưu tiên

 

II. LỊCH THI TUYỂN VÀ LỊCH XÉT TUYỂN

1. Lịch thi: Ngày 05/7/2020:  Kỳ “Khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6”.

2.Lịch xét tuyển

- Ngày 02/7/2020: Hết hạn nộp đơn kiểm tra

- Ngày 05/7/2020: Khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6.

- Ngày 11/7/2020: Công bố kết quả.

- Ngày 13/7/2020: Nhận hồ sơ nhập học

Thông tin chi tiết anh/chị xem tại: https://tuyensinh.luongthevinh.com.vn/?fbclid=IwAR2EICyzEdKJsbGN_

 

Anh/chị cho các con Luyện tập loạt đề Lương Thế Vinh tại: https://mathx.vn/chuyen-de/on-thi-thcs-luong-the-vinh-258.html?fbclid=IwAR2GLbOFMWckE4xQghfig6_2e6ACJTApOTAjYXxwVV-cTK6RJ4HQz-y0tto