1. Trang chủ
  2. Tin tức giáo dục
  3. THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 6 CÁC TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 6 CÁC TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
09.05.2020 Bình luận
THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 6 CÁC TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

 THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM VÀ CÁC TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020-2021

Theo hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố, phương án tuyển sinh lớp 6 của Trường Chuyên Hà Nội Amsterdam và các trường Chất lượng cao thuộc thành phố Hà Nội như sau:

1. Tuyển sinh lớp 6 Trường Chuyên Hà Nội Amsterdam:

- Phương thức tuyên sinh: Kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực, trong đó:

                + Vòng 1: Tổ chức xét tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ;

                + Vòng 2: Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực đối với những học sinh đã qua vòng xét tuyển vòng 1.

- Bài kiểm tra đánh giá năng lực:

                + Học sinh phải thực hiện 03 bài kiểm tra đánh giá năng lực: môn Toán (thời gian làm bài 45 phút); môn Tiếng việt (45 phút), môn Tiếng anh (45 phút);

                + Hình thức: kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận;

                + Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học đã được tinh giản, điểm kiểm tra đánh giá năng lực tính theo thang điểm 10.

- Tuyển sinh:

+ Điểm tuyển sinh là tổng điểm 03 bài kiểm tra đánh giá năng lực;

+ Số lượng lấy hết theo chỉ tiêu theo điểm tuyển sinh từ cao xuống thấp.

- Thời gian tuyển sinh:

+ Thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực: chậm nhất  ngày 10/7/2020

+ Hoàn thành tuyển sinh chậm nhất ngày 07/8/2020

2. Tuyển sinh lớp 6 các trường Chất lượng cao Thành phố Hà Nội:

- Đối với các trường THCS được UBND Thành phố Hà Nội công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến: Thực hiện phương thức xét tuyến hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực căn cứ vào điểm tuyển sinh (ĐTS) để xét tuyển:

                                 ĐTS= Điểm xét tuyển + Điểm kiểm tra (Tính hệ số 2)

- Xét tuyển: Căn cứ theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở cấp Tiểu Học (Thang điểm 10)

- Kiểm tra, đánh giá năng lực:

+ Nội dung: Thuộc chương trình tiểu học đã được tinh giảm.

+ Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận

+ Thời gian: Tối đa 60 phút/bài kiểm tra

+ Thời gian tổ chức: Các trường lựa chọn thời gian kiểm tra, chậm nhất ngày 10/7/2020

3. Tuyển sinh lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo chương trình song bằng” gồm (7 trường THCS): Trường THCS Chu Văn An, trường THCS Thanh Xuân,  trường THCS Cầu Giấy, trường THCS Nghĩa Tân, trường THCS Trưng Vương, trường THCS Ngô Sĩ Liên và Lớp 6 THCS của Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam:

- Cách tính điểm tuyển sinh:

                                    ĐTS = Tổng điểm các bài kiểm tra đánh giá năng lực (2 bài kiểm tra)

+ Bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng anh, gổm 2 phần: Phần viết (45 phút), phần nghe (30 phút)

+ Bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn CAIE (60 phút)

- Đăng ký nguyện vọng:

Mỗi học sinhđược đăng ký nguyện vọng vào 2 trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên trường (NV1) và trường (NV2).

- Công nhận trúng tuyển:

                + Quy đổi điểm từng bài kiểm tra đánh giá năng lực của mỗi thí sinh về thang điểm 10;

                + Tính ĐTS của mỗi thí sinh là tổng điểm 02 bài kiểm tra đánh giá năng lực;

                + Sắp xếp danh sách thí sinh theo thứ tự ưu tiên: ĐTS; nguyện vọng đăng ký dự tuyển.

- Thời gian tuyển sinh:

+ Thời gian nộp phiếu đăng kí nguyện vọng dự tuyển: 24/06/2020

+ Thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực: 23/07/2020.