1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. LỚP 4 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 06 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
LỚP 4 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 06 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
06.03.2020 Bình luận
LỚP 4 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 06 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19

CLB gửi anh/chị phụ huynh và các con lớp 4 phiếu bài buổi 06: Một số bài toán tư duy - hack não ( tiếp)

 

Anh/chị cho con tham khảo hướng dẫn giải tại: 

Các con học sinh có thể tham gia nhóm FB: https://www.facebook.com/groups/hoctoanlivestream/?multi_permalinks=184976942754858 để học livestream cùng thầy Hiếu.