1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. LỚP 6 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 01 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
LỚP 6 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 01 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
05.03.2020 Bình luận
LỚP 6 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 01 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19

CLB gửi anh/chị phụ huynh và các con lớp 6 phiếu bài buổi 01: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ

Anh/chị cho con tham khảo hướng dẫn giải tại: https://www.youtube.com/watch?v=EvhE5pE0ZUk

Các con học sinh có thể tham gia nhóm FB: https://www.facebook.com/groups/hoctoanlivestream/? để học livestream cùng thầy Hiếu.