1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. LỚP 5 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 10 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
LỚP 5 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 10 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
05.03.2020 Bình luận
LỚP 5 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 10 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19

CLB gửi anh/chị phụ huynh và các con lớp 5 phiếu bài buổi 10: CÁC BÀI TOÁN TÍNH NGƯỢC

 

Anh/chị cho con tham khảo hướng dẫn giải tại: https://www.youtube.com/watch?v=_UY_u2R2iQs

Các con học sinh có thể tham gia nhóm FB: https://www.facebook.com/groups/hoctoanlivestream/? để học livestream cùng thầy Hiếu.