1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. LỚP 3 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 01 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
LỚP 3 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 01 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
05.03.2020 Bình luận
LỚP 3 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 01 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19

CLB gửi anh/chị phụ huynh và các con lớp 3 phiếu bài buổi 01: PP VẼ SƠ ĐỒ - MỘT SỐ BÀI TOÁN TƯ DUY SUY LUÂN LOGIC

 

Anh/chị cho con tham khảo hướng dẫn giải tại: https://www.youtube.com/watch?v=k5nffZdDXx0

Các con học sinh có thể tham gia nhóm FB: https://www.facebook.com/groups/hoctoanlivestream/? để học livestream cùng thầy Hiếu.