1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 4: QUY LUẬT DÃY HÌNH - HỌC LIVESTREAM CÙNG THẦY HIẾU
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 4: QUY LUẬT DÃY HÌNH - HỌC LIVESTREAM CÙNG THẦY HIẾU
21.02.2020 Bình luận
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 4: QUY LUẬT DÃY HÌNH - HỌC LIVESTREAM CÙNG THẦY HIẾU

CLB gửi anh/chị phụ huynh và các con lớp 4 phiếu bài: Quy Luật Dãy Hình.

 

Anh/chị cho con tham khảo hướng dẫn giải tại: https://www.youtube.com/watch?v=MvBntqQUakU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1iJa5qfGASRBQ7IFL_l4tz3DtBIBZBBL2H1SQjYFtnH8rvw7PMW0Qcsjs

 

Các con học sinh có thể tham gia nhóm FB: https://www.facebook.com/groups/hoctoanlivestream/?multi_permalinks=184976942754858&notif_id=1582249767231012&notif_t=group_activity để học livestream cùng thầy Hiếu.