1. Trang chủ
  2. Toán tiếng Anh
  3. ĐỀ THI TOÁN RSM VÀ IMC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 3 ĐẾN LỚP 8
ĐỀ THI TOÁN RSM VÀ IMC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 3 ĐẾN LỚP 8
13.02.2020 Bình luận
ĐỀ THI TOÁN RSM VÀ IMC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 3 ĐẾN LỚP 8

CLB gửi anh chị phụ huynh một số đề thi Toán tiếng anh hay của trang web The RSM Foundation do thầy Trần Hữu Hiếu sưu tầm.

Trong đó bao gồm đề thi toán RSM và IMC dành cho các con học sinh từ lớp 3 đến lớp 8.

Anh/chị phụ huynh cho các con tham khảo.

Ngoài ra, website đang tổ chức kỳ thi toán online IMC, vẫn còn hạn đăng ký. Đăng ký thi miễn phí, muốn nhận báo cáo chi tiết và phân tích kết quả thì mới phải đóng phí.

Đăng kí thi tại:

https://contest.rsmfoundation.org/StudentPortal/oly/registration

 

 Grade 3-4 IMC

 

 

 

 

 Grade 3-4 RMS

 

 

Grade 5-6 IMC

 

 

Grade 5-6 RMS

 

 

Grade 7-8 IMC

 

 

Grade 7-8 RMS

 

 

Train your brain