1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. Toán tư duy lớp 2 - Chủ đề bài toán trồng cây
Toán tư duy lớp 2 - Chủ đề bài toán trồng cây
08.11.2019 Bình luận
Toán tư duy lớp 2 - Chủ đề bài toán trồng cây

Các bài toán về trồng cây cách đều là một chủ đề thú vị với các học sinh lớp 2. Ở chủ đề này, các con được làm quen với cách trồng cây thẳng hàng, cách đều nhau, tính số khoảng cách hay tìm khoảng cách giữa các cây.