1. Trang chủ
  2. Thành tích
  3. TỔNG HỢP ĐIỂM TOÁN TRONG ĐỢT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 HỆ SONG BẰNG TRƯỜNG AMSTERDAM
TỔNG HỢP ĐIỂM TOÁN TRONG ĐỢT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 HỆ SONG BẰNG TRƯỜNG AMSTERDAM
28.08.2019 Bình luận
TỔNG HỢP ĐIỂM TOÁN TRONG ĐỢT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 HỆ SONG BẰNG TRƯỜNG AMSTERDAM

Trong đợt tuyển sinh vào khối 6 năm học 2018-2019, các con học sinh khối 5 của CLB đạt điểm toán khá tốt.

Dưới đây là tổng hợp điểm toán của các con học sinh khối 5 CLB MathSpace trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 hệ song bằng trường Amsterdam.