1. Trang chủ
  2. Toán tiếng Anh
  3. Đề thi tuyển sinh lớp Toán Tiếng Anh lớp 5 năm 2016
Đề thi tuyển sinh lớp Toán Tiếng Anh lớp 5 năm 2016
07.05.2017 Bình luận
Đề thi tuyển sinh lớp Toán Tiếng Anh lớp 5 năm 2016

CLB MathSpace giới thiệu đề thi tuyển sinh năm học 2016 - 2017 môn Toán tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3 lên lớp 4.

PHHS có thể xem thêm thông tin tuyển sinh năm học 2017 - 2018 tại đây:

Tuyển sinh năm học 2017 - 2018 các lớp Toán tiểu học.

PHHS xem thêm thông tin về khóa học Toán Tiếng Anh tại đây:

Khóa học Toán tiếng Anh