1. Trang chủ
  2. Thành tích
  3. Danh sách 57 học sinh khối 4 CLB tham gia VIO Toán Tiếng Anh cấp Quận
Danh sách 57 học sinh khối 4 CLB tham gia VIO Toán Tiếng Anh cấp Quận
23.03.2017 Bình luận
Danh sách 57 học sinh khối 4 CLB tham gia VIO Toán Tiếng Anh cấp Quận

Danh sách 57 hóc sinh khối 4 của CLB tham gia trong kì thi VIO Toán Tiếng Anh cấp Quận (2016 -2017) trong tổng số 136 học sinh của khối 4.

Đã có rất nhiều bạn được điểm tuyệt đối 300/300.

Chúc mừng các con và chúc các con học tập thật tốt nhé!