1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. LỚP 4 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 04 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
LỚP 4 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 04 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
02.03.2020 Bình luận
LỚP 4 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 04 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19

CLB gửi anh/chị phụ huynh và các con lớp 4 phiếu bài: Các bài toán về dãy số

 Anh/chị cho con tham khảo hướng dẫn giải tại: https://www.youtube.com/watch?v=zzIT-K6Ee_w

Các con học sinh có thể tham gia nhóm FB: https://www.facebook.com/groups/hoctoanlivestream/?multi_permalinks=184976942754858&notif_id=1582249767231012&notif_t=group_activity để học livestream cùng thầy Hiếu.