1. Trang chủ
  2. Thành tích
  3. 59 HỌC SINH CLB MATHSPACE LỌT VÀO VÒNG 2 KỲ THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC TRẺ (MYTS) - 2018
59 HỌC SINH CLB MATHSPACE LỌT VÀO VÒNG 2 KỲ THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC TRẺ (MYTS) - 2018
21.03.2018 Bình luận

Kỳ thi tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ (MYTS) giành cho thí sinh từ 10 đến 16 tuổi, được Hội Toán học Việt Nam và Hexagon of Maths & Science tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi khuyến khích học sinh yêu mến môn toán học.  

CLB Mathspace chúc mừng 59 học sinh đã lọt vào vòng 2 kỳ thi MYTS.

CLB chúc các con ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong cuộc thi này cũng như các cuộc thi sắp tới.