1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. Chuyên đề Suy luận Logic Toán lớp 3
Chuyên đề Suy luận Logic Toán lớp 3
04.04.2017 Bình luận

CLB Mathspace giới thiệu chuyên đề Toán suy luận Logic dành cho học sinh lớp 3.

Đây là tài liệu được dùng để giảng dạy cho các lớp tham gia học tập tại CLB.

PHHS có thể xem thông tin về các khóa học tại CLB MathSpace:

Các khóa học tại CLB MathSpace