1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. LỚP 5 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 03 VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
LỚP 5 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 03 VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
20.02.2020 Bình luận
LỚP 5 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 03 VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19

CLB MathSpace gửi anh/chị phiếu ôn tập tại nhà số 03 - Lớp 5 đợt nghỉ dịch CoVid - 19.

Các con học sinh xem hướng dẫn giải tại: https://www.youtube.com/watch?v=_Smt2Wd8yAg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1gYx8mdf1_H09SrRRnvEIQJsSx5HhFBPxlEevnV8MpsiGqBopD8mBAPV0