1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. LỚP 5 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 09 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
LỚP 5 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 09 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19
02.03.2020 Bình luận
LỚP 5 - ĐỀ LUYỆN TẬP SÔ 09 - ĐỢT NGHỈ HỌC DO COVID - 19

 CLB gửi anh/chị phụ huynh và các con lớp 5 phiếu bài: Một số bài toán hack não.

 

Anh/chị cho con tham khảo hướng dẫn giải tại: https://www.youtube.com/watch?v=-wXStawzyV4

Các con học sinh có thể tham gia nhóm FB: https://www.facebook.com/groups/hoctoanlivestream/?multi_permalinks=184976942754858&notif_id=1582249767231012&notif_t=group_activity để học livestream cùng thầy Hiếu.