1. Trang chủ
  2. TOÁN TIẾNG ANH
  3. Học Toán bằng Tiếng Anh 4
Học Toán bằng Tiếng Anh 4
CLB Toán Học MathSpace 11.04.2018 Bình luận

 

Chương trình học:

Tài liệu thầy Hiếu và các thầy cô sẽ lựa chọn từ các tài liệu toán tư duy từ Sing, Mỹ...

Các bài học sinh động, gợi mở tư duy và sáng tạo cho Học sinh.

Phù hợp với những con học sinh tham gia các cuộc thi: IMC, AMC, IMAS, SIMOC, SATMO, Kangaroo...

Các con học Toán vẫn là chính, Tiếng Anh là công cụ (đề bài và lời giải là bằng Tiếng Anh) các thầy cô giảng bằng Tiếng Việt và hướng dẫn các con hiểu đề và trình bày lời giải bằng Tiếng Anh.

Một số chuyên đề trong chương trình học tập Toán Tiếng Anh tại CLB MathSpace:

1. Shape Ballance

2. Shape pattern

3. Cubes

4. Counting, Path and Way

5. Letter Replacing Number

6. Guess and Check

7. Bar Chart

8. Ages

9. IQ Puzzles

10. Logic Problems

11. Excess and Shortage

12. Magic Square

13. Measurement and Distance

14. Perimeter and Area

15. Symetry

16. Time

17. Time and Work

18. Venn Diagram

19. Probability

20. Queuing row and column

 

 

 

 

 

CLB Toán Học MathSpace