1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 NĂM HỌC 2016 - 2017 LỚP 3
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 NĂM HỌC 2016 - 2017 LỚP 3
09.11.2016 Bình luận

CLB MATHSPACE GIỚI THIỆU ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 9 NĂM HỌC 2016 - 2017 LỚP 3.

"Thầy Hiếu dùng các chữ số 0 và 1 để lập thành 1 số số tự nhiên (có bao nhiêu chữ số tùy ý). Hỏi thầy cần lập thành ít nhất bao nhiêu số để có tổng các số đó bằng 2016."

Xem các khóa học tại CLB MathSpace tại đây:

TOÁN NÂNG CAO - TOÁN TIẾNG ANH - TOÁN TƯ DUY TIỂU HỌC