1. Trang chủ
  2. Tiểu học
  3. Đề kiểm tra chất lượng tháng 8 năm học 2016 - 2017
Đề kiểm tra chất lượng tháng 8 năm học 2016 - 2017
20.09.2016 Bình luận

CLB MathSpace giới thiệu Đề kiểm tra chất lượng tháng 8 lớp 5 năm học 2016 - 2017.

Nội dung kiểm tra: Lập số, dấu hiệu chia hết.

PHHS có thể download về cho các con tham khảo.

Đề kiểm tra tháng 7 tập trung vào chuyên đề mà các con vừa học: Các bài toán về dãy số và qui luật. Đây là chuyên đề rất thú vị, tư duy và kích thích sáng tạo của học sinh.

Học sinh tham gia học tập tại CLB sẽ được xếp lớp phù hợp với trình độ để đạt được hiệu quả học tập cao nhất. Căn cứ vào 2 bài kiểm tra và nhận xét của giáo viên trực tiếp giảng dạy, CLB sẽ sắp xếp lớp cho các con tham gia học tại CLB.

Bài toán khó và khá thú vị trong đề thi tháng này:

"Bạn Hiếu thay thế 2017 số 1, 2, 3, ...2016, 2017 bằng tổng các chữ số của nó. Bạn Ham lại thay thế 2017 số mà bạn Hiếu vừa nhận được bằng tổng các chữ số của nó. Bạn Học lại thay thế 2017 số mà bạn Ham vừa nhận được bằng tổng các chữ số của nó. Hỏi số nào bạn Học nhận được nhiều lần nhất?"