1. Trang chủ
  2. Tuyển sinh
  3. CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LỚP LUYỆN ĐỀ VÀO CẤP 2 CLC ĐẾN NGÀY 01/12/2019
CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LỚP LUYỆN ĐỀ VÀO CẤP 2 CLC ĐẾN NGÀY 01/12/2019
02.12.2019 Bình luận
CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LỚP LUYỆN ĐỀ VÀO CẤP 2 CLC ĐẾN NGÀY 01/12/2019

Danh sách đăng ký lớp luyện đề ôn thi CLC vào lớp 6 năm học 2019-2020 cập nhật đến ngày 01/12/2019.

Dự kiến khai giảng: 15/12/2019.

Thông tin chi tiết và đăng ký anh/chị tham khảo tại bài viết: http://mathspace.edu.vn/tin-tuc/305/thong-bao-lich-hoc-va-dang-ky-lop-luyen-de-khoi-5-nam-hoc-2019-2020