1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. CÁC CON HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO BÀI KIỂM TRA THÁNG 7
CÁC CON HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO BÀI KIỂM TRA THÁNG 7
09.08.2017 Bình luận

Kính gửi các anh (chị) phụ huynh!
CLB Mathspace gửi anh chị một số hình ảnh các con khối 3 làm bài kiểm tra và được nhận quà tặng của CLB. 
Chúc mừng các con đã hoàn thành bài kiểm tra của mình. CLB khen ngợi các bạn đã đạt điểm cao trong bài kiểm tra vừa qua, đặc biệt là 03 bạn được điểm cao nhất khối đó là : Bạn Lê Hồng Hà –3G1 (19/20 điểm), bạn Nguyễn Hoàng Lâm – 3G1 (18.5/20 điểm), bạn Trương Bá Chí Thành – 3G2 (18.5/20 điểm) và các bạn khác có danh sách kèm theo. 
Tuy nhiên có nhiều bài kiểm tra có kết quả chưa tốt do các con mới làm quen với các dạng toán mới, chưa quen thầy cô, hay những bạn đi học sau, các con nghỉ học chưa theo kịp các bạn. Rất mong các con sẽ cố gắng trong những chuyên đề tiếp theo.
Dưới đây là danh sách các bạn đạt điểm cao của các lớp:

Chúc mừng các con và chúc các con học tập thật tốt!

 
STT Họ Tên Điểm (/20 điểm) Lớp
1 Lê Hồng 19.00 3G1
2 Nguyễn Hoàng  Lâm 18.50 3G1
3 Phạm Gia Vinh 17.50 3G1
4 Vũ Nhật Long 17.00 3G1
5 Nguyễn Duy Khôi 15.50 3G1
6 Lê Đình Việt  Bách 16.00 3G1
7 Vũ Tô Phương Anh 15.00 3G1
8 Ngô Xuân  Hiếu 15.00 3G1
9 Nguyễn Võ Quỳnh Anh 15.00 3G1
10 Cao Đức Thắng 15.00 3G1
11 Trương Bá Chí Thành 18.50 3G2
12 Nguyễn Anh Đức 16.50 3G2
13 Đào Trần Nhật Minh 16.00 3G2
14 Lê Anh Thư 15.50 3G2
15 Vũ Hoàng Nam 15.50 3G2
16 Lê Anh Quân 15.50 3G2
17 Nguyễn Cao Dân 15.50 3G2
18 Nguyễn Uyên Thảo 15.00 3G2
19 Nguyễn Minh Nam 15.00 3G2
20 Nguyễn Đức  Khang 15.00 3G2
21 Đỗ Khắc  Việt 14.25 3G2
22 Lã Xuân Phong 14.00 3G2
23 Vũ Ngọc Tâm An 16.00 3A1
24 Nguyễn Thế Cương 15.00 3A1
25 Nguyễn Vũ Kỳ Anh 14.00 3A1
26 Tuấn  Kiệt 13.50 3A1
27 Đặng Gia An 13.50 3A1
28 Đào Huyền Mai 13.00 3A1
29 Phan Đức Chính 13.00 3A1
30 Hồ Quốc An 13.00 3A1
31 Lưu Gia Linh 12.00 3A1
32 Lê Hải  Lâm 12.00 3A1
33 Hoàng Triệu Nguyên Anh 12.00 3A1
34 Lê Nguyễn Thái  15.00 3A2
35 Đoàn Đức Nam 14.25 3A2
36 Văn Vũ  Anh 13.00 3A2
37 Hoàng Lê Phát 12.50 3A2
38 Nguyễn Minh Thư 12.00 3A2
39 Đào Ngọc  Kiên 11.50 3A3
40 Nguyễn Đình Khôi 11.50 3A3
41 Vương Tuấn Anh 11.50 3A3