1. Trang chủ
  2. Thành tích
  3. Danh sách 58 học sinh khối 5 CLB tham gia VIO Toán Tiếng Việt cấp Quận
Danh sách 58 học sinh khối 5 CLB tham gia VIO Toán Tiếng Việt cấp Quận
23.03.2017 Bình luận

Chúc mừng 58 bạn trong tổng số 107 bạn khối 5 của CLB đã được tham gia vòng thi VIO toán Tiếng Việt cấp Quận. (2016-2017)

Chúc các con học tập tốt và đạt nhiều thành tích hơn nữa nhé!