1. Trang chủ
  2. APMOPS Course
Đang xem trang 1/1
Lớp APMOPS 2018 - Toán Tiếng Anh ôn thi Toán Châu Á Thái Bình Dương 2018
(953 Viewed)
Lớp APMOPS 2018 - Toán Tiếng Anh ôn thi Toán Châu Á Thái Bình Dương 2018
THÔNG BÁO ĐIỂM THI VÀ KẾT QUẢ XẾP LỚP TOÁN APMOPS 2017
(3235 Viewed)
THÔNG BÁO ĐIỂM THI VÀ KẾT QUẢ XẾP LỚP TOÁN APMOPS 2017
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI XẾP LỚP APMOPS 2017 (LỚP 5 LÊN 6) NGÀY 26.6.2016
(1610 Viewed)
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI XẾP LỚP APMOPS 2017 NGÀY 26.6.2016
Lớp APMOPS 2017 - Toán Tiếng Anh ôn thi Toán Châu Á Thái Bình Dương 2017
(2249 Viewed)
Lớp APMOPS 2017 - Toán Tiếng Anh ôn thi Toán Châu Á Thái Bình Dương 2017
Luyện Thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS2016
(6951 Viewed)
Các bài giảng tại lớp APMOPS được thầy soạn thảo công phu, đầy đủ, chi tiết, mới mẻ, trực quan và sinh động. Học sinh được học theo chuyên đề trong 3 tháng đầu, sau đó là phần ôn tập, làm đề thi thử và rèn luyện kỹ năng
Đang xem trang 1/1